Flaggningsmeddelande

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan kostnader och utgör ingen...

Flagging message

As of 2 February 2011, Kancera AB's future subsidiary iNovacia AB has sold its entire holding of 864,000 shares in Kancera AB at the price of SEK 7 per share. This means that the Kancera Group will receive around a further SEK 6 million. The divestment of shares...