Kanceras valberedning föreslår inval av Petter Brodin i styrelsen

Kancera AB meddelar idag att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens...

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 28 maj 2020 som redovisas nedan. Valberedningen består av Peter Alarik (ägande genom Alarik Förvaltning AB), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik...

VALBEREDNING KANCERA AB

Kancera AB har utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 30 maj 2017 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode åt styrelsen och eventuellt särskild arvodering för...

Förslag till val av styrelse i Kancera AB

Aktieägare som representerar mer än 40 procent av rösterna i Kancera AB föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter och föreslår omval av Håkan Mellstedt, Anders Essen-Möller, Bernt Magnusson, Erik Nerpin och Thomas Olin. Erik Nerpin föreslås bli omvald till...