Kancera byter segment till Nasdaq First North Premier

Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista är den 31 oktober 2016. Bolagets aktier fortsätter att handlas med samma kortnamn och ISINkod. Om Kancera AB (publ) Kancera...

Utnyttjande av optioner i Kancera

Vid årsstämman 2014 beslutades om ett optionsprogram till Kanceras personal och ledande befattningshavare. Totalt emitterades 2 800 000 teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas senast den 31 maj 2017. Lösenpriset vid utnyttjande av optionerna är 3,83 SEK. Den...