LEDNING

 

Thomas Olin

Thomas Olin

VD

Thomas Olin, är född 1958. VD i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Olin har 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från biotechbolag och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i Blasieholmen Investment Group Seed AB.  Tillträdde som VD under 2010.

Aktieinnehav: 2 065 537 aktier

Martin Norin

Martin Norin

Chief Operating Officer

Martin Norin, är född 1959. Tekn.dr. i biokemi och M.Sc. i kemi Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Norin har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsforskning. Han har bland annat varit projektledare och medlem i kommittén för läkemedelsutveckling i preklinisk fas på Pharmacia och Biovitrum. Tillsammans med Thomas Olin ledde han avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Som chef för kemi på Biovitrum AB ansvarade Norin för mer än 70 forskare. Norin sitter även i programrådet för eSSENCE, ett nationellt strategiskt forskningssamarbete inom e-science. Tillträdde som Chief Operating Officer under 2013.

Aktieinnehav: 48 218 aktier

Johan Schultz

Johan Schultz

Projektdirektör Preklinik

Johan Schultz, är född 1960. Fil. kand. i kemi, Uppsala Universitet och Fil. dr. i fysikalisk kemi, Stockholms Universitet. Schultz bedrev därefter mångårig akademisk forskning inom strukturbiologi på EMBL (European Molecular Biology Laboratory) i Heidelberg och på FMP (Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie) i Berlin, innan han blev rekryterad till Pharmacia. Schultz har mer än 15 års erfarenhet av projektledning inom läkemedelsindustrin, både från stora läkemedelsbolag (Pharmacia Corporation) och biotechbolag (Biovitrum, iNovacia och Kancera). Schultz är även svensk representant i styrelsen av EU-nätverket ”Epigenetic Chemical Biology” och anlitas som expert vid utvärdering av ansökningar till EU-finansierade forskningsprogram. Tillträdde som Projektdirektör under 2016.

Aktieinnehav: 161 015 aktier

Niclas Brynne

Niclas Brynne

Chief Development Officer

Niclas Brynne, är född 1961. Dr. i Med. Vetenskap, klinisk farmakologi och M.Sc. i biokemi. Brynne har mer än 25 års erfarenhet av preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling i ledande befattningar inom Pharmacia Corp. och AstraZeneca. Han var en del av gruppen som utvecklade Detrusitol för Pharmacia och har lett ett större antal kliniska läkemedelsprogram, translationell medicin och jobbat med inlicensiering inom AstraZeneca. Niclas har även lett diagnostikutveckling för MentisCura Diagnostics och suttit med i styrelsen för Stockholm Brain Institute. Tillträdde Chief Development Officer under 2016.

Aktieinnehav: 35 000 aktier

Joachim Forsgren

Joachim Forsgren

Chief Medical Officer

Joachim Forsgren, är född 1954. Han är läkare och Dr. i Med. Vetenskap, mikrobiologi. Han har mer än 18 års erfarenhet av klinisk utveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling och patientsäkerhetsfrågor, bland annat som Site Head of Clinical Development, AstraZeneca, R&D Södertälje. Senast kommer Joachim från en position som Vice President, Global Head Patient Safety, AstraZeneca, R&D. Tillträdde som Chief Medical Officer under 2016.

Aktieinnehav: 100 000 aktier

Hans Richter

Hans Richter

Finansdirektör på konsultbasis

Hans Richter är född 1949, MBA Uppsala Universitet, Fil Kand Stockholms Universitet. Richter har tidigare erfarenhet som styrelseproffs och CFO for hire. Han är styrelseledamot i Magelhusen AB,  Icehotel AB, Gällöfsta Utbildning och Konferens, ­Vi går i mål AB och Acceptus AB. Tillträdde som Finansdirektör på konsultbasis 2019.

Aktieinnehav: 4 821 aktier