VÅR HISTORIA OCH VÅRA STYRKOR

Kancera har sina rötter dels i Karolinska Institutets forskning inom cancer och inflammation dels i Pharmacias och senare Biovitrums industriella tradition.

Under 2006 knoppades Biovitrums enhet för tidig utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater av, för att bilda konsultbolaget iNovacia AB.

iNovacia levererade, mellan 2006 och 2013, 40-talet forskningsprojekt till stora läkemedelsbolag och framstående biotechbolag.

Konsultverksamheten genererade insikt i forskningsstrategier för utveckling av läkemedel på den internationella arenan samt ett brett nätverk bland forskare och affärsutvecklare hos många av de stora läkemedelsbolagen och de mest framgångsrika biotechbolagen i Europa, USA och Japan.

Under 2008 beslutade iNovacia att påbörja utveckling av egna läkemedelspreparat. Samma år startade ett samarbete med Karolinska Institutets cancerforskningscentrum (CCK).

I och med dessa samarbeten förenades industriell och klinisk kompetens när det gäller utveckling av nästa generations cancerläkemedel. I maj 2010 bildades Kancera AB av expertis från Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin tillsammans med en grupp privata investerare.