AFFÄRSMODELLEN

Vår affärsmodell bygger på:

  • Att utveckla patentskyddade läkemedel som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.
  • Att utveckla och utlicensiera läkemedelskandidater mot delbetalningar vid signatur och uppnådda milstolpar i produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.