VILLKOR FÖR INLÖSEN AV TO2

VILLKOR FÖR INLÖSEN AV TO2 SOM TECKNADES I SAMBAND MED NYEMISSION I MAJ 2016

Teckningsoption TO2 löper till och med den 30 april 2018 och ger rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Kancera AB för 5,00 SEK mellan den 1 oktober 2016 fram till och med den 30 juni 2017. Under resterande löptid ger varje två (2) teckningsoptioner rätt att teckna en (1) nya aktie till en kurs om 6,00 SEK.

Kancera har avtalat med Eminova Fondkommission AB om hanteringen av inlösen av TO2. Då Kanceras aktiekurs närmar sig inlösensumman kommer bolaget meddela, via pressmeddelande och på Kanceras hemsida, detaljerade instruktioner om inlösenförfarandet.

För ytterligare frågor kring inlösen av TO2 kontakta bolaget via e-mail till info@kancera.com