RAPPORTER OCH EMISSIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU samt den svenska årsredovisningslagen.

Kommande rapporttillfällen:

2019

  • 03 maj:   Årsredovisning 2018
  • 24 maj:  Delårsrapport januari-mars 2019
  • 27 maj:  Årsstämma 2019
  • 23 maj:  Delårsrapport januari-juni 2019
  • 22 nov  Delårsrapport januari-september 2019

2020

  • 21 feb:   Bokslutskommunike 2019

Få våra releaser/rapporter via e-post direkt när de distribueras

Prenumerera