RAPPORTER OCH EMISSIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU samt den svenska årsredovisningslagen.

Kommande rapporttillfällen:

2020

  • 30 apr: Årsredovisning 2019                                                                  
  • 22 maj: Delårsrapport januari-mars 2020
  • 21 aug: Delårsrapport januari-juni 2020
  • 20 nov: Delårsrapport januari-september 2020               

2021

  • 19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020

Få våra releaser/rapporter via e-post direkt när de distribueras

Prenumerera