KALENDER

2019

29 jan:  Aktiedagen i Lund. Websänds live och on demand.

22 feb:   Bokslutskommunike 2018

25 mar:   Bio-Europe Spring 2019, Wien

03 maj:   Årsredovisning 2018

24 maj:  Delårsrapport januari-mars 2019

27 maj:  Årsstämma 2019

23 aug:  Delårsrapport januari-juni 2019

22 nov:  Delårsrapport januari-september 2019

2020

21 feb:   Bokslutskommunike 2019