KALENDER

2019

22 nov:  Delårsrapport januari-september 2019

07 dec: ASH Annual Meeting, Orlando, Florida, US

2020

21 feb:   Bokslutskommunike 2019

30 apr: Årsredovisning 2019                                                                  

22 maj: Delårsrapport januari-mars 2020                                                     

 28 maj: Årsstämma 2020                                                                         

21 aug: Delårsrapport januari-juni 2020                                                  

20 nov: Delårsrapport januari-september 2020               

2021

19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020