KALENDER

2020

20 mar: ProHearings fre 20 mars 2020 – Engelbrektsplan 1, Stockholm

30 apr: Årsredovisning 2019                                                                  

22 maj: Delårsrapport januari-mars 2020                                                     

 28 maj: Årsstämma 2020                                                                         

21 aug: Delårsrapport januari-juni 2020                                                  

20 nov: Delårsrapport januari-september 2020               

2021

19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020