KALENDER

2018

13 dec: Extra bolagstämma

2019

07 feb:   Kancera möter läkemedelsbolag i San Francisco i samband med JP Morgan Healthcare Conference

22 feb:   Bokslutskommunike 2018

03 maj:   Årsredovisning 2018

24 maj:  Delårsrapport januari-mars 2019

27 maj:  Årsstämma 2019

23 aug:  Delårsrapport januari-juni 2019

22 nov:  Delårsrapport januari-september 2019

2020

21 feb:   Bokslutskommunike 2019