VD HAR ORDET 

Under 2017 ökade antalet nyregistrerade läkemedel jämfört med 2016. Cancer var den sjukdom som flest nya läkemedel riktades mot. Ett av dessa, Enasidenib, bidrog Kancera till utvecklingen av genom att identifiera den kemiska grundsubstans som läkemedlet bygger på1. Enasidenib används som behandling mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

Inom inflammationsområdet var presentationen av resultaten från Novartis s.k. CANTOS-studie (Canakinumab2 Anti- inflammatory Thrombosis Outcomes Study) en av de stora händelserna under 2017.

I studien visades för första gången övertygande kliniska bevis för att en anti-inflammatorisk behandling minskar risken för komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade de uppföljande analyserna av studien en överraskande stark och dos-beroende minskning av lungcancer i patienterna som behandlades med Novartis antiinflammatoriska läkemedel.

CANTOS-studiens fynd ger därmed också stöd för den vidare utveckling av Kanceras KAND567 som på ett nytt sätt styr immunsystemet. Att Kancera nu väljer att utveckla KAND567 mot cancer och hjärt-kärlinflammation underbyggs ytterligare av både egna och oberoende forskares resultat i sjukdomsmodeller och studier av biomarkörer i människa. Målet för denna utveckling är att bromsa en aggressiv utveckling av vissa former av lymfom (en form av blodcancer) och minska hjärt-kärlskada efter infarkt.

I den nyligen avslutade kliniska Fas I-studien i Fractalkineprojektet har vi kunnat konstatera att resultaten visar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet så som vi hoppats och att läkemedelskandidaten tolereras väl i doser upp till nivåer som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva dosen.

Vi kommer nu jobba vidare på att fördjupa vår förståelse för hur KAND567 påverkar levern i relation till de eftersträvade farmakologiska effekterna för att ta fram underlag för en klinisk utvecklingsplan för såväl kronisk som akut behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer. Att det finns stöd för nyttan av en kortvarig behandling med KAND567 mot till exempel hjärtinfarkt ger projektet ytterligare möjligheter med den goda säkerhetsmarginal vi sett vid akut behandling.

I och med att Kanceras huvudsakliga resurser under 2017 lagts på Fractalkineprojektet, har våra övriga läkemedelsprojekt bromsats något. Studier pågår dock för att identifiera bolagets nästa läkemedelskandidat för klinisk utveckling i ROR-, PFKFB3- och HDAC6-projekten.

Februari 2018
Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

 

1 Kancera har fått fullt betalt för bolaget bidrag till utvecklingen av Enasidenib. Enasidenib ägs av amerikanska Agios och Celgene.

2 Canakinumab är en antikropp mot IL1beta.