HDAC6 I GLIOBLASTOM OCH ANDRA CANCERSJUKDOMAR

ETT MER SELEKTIVT LÄKEMEDEL FÖR ATT MINSKA BIVERKNINGARNA

HDAC6 är ett enzym som styr hur cellens inre fibrer, en typ av cell-skelett, fungerar och därigenom hur celler kan röra sig i kroppen. Ett aktivt HDAC6 påverkar tumörens förmåga att invadera omgivande frisk vävnad och bilda metastaser. HDAC6 har även visats vara en värdefull markör som ger en indikation på hur svårbehandlad cancern är.

Ny forskning visar även att HDAC6-hämmare kan hjälpa patientens immunförsvar att känna igen och angripa cancerceller. Det sker genom att HDAC6-hämmare lättar på en molekylär broms, kallad PD-L1, som cancern lägger på immuncellerna. Därmed kan HDAC6-hämmare utgöra en effektiv småmolekylär ersättare av de nya PD-L1-antikroppar som idag finns i klinisk användning med fördelarna att läkemedlet kan tas i tablettform istället för med spruta och vara ett billigare läkemedel, vilket kan göra det tillgängligt för flera patienter.

Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC-enzymer.

Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har en signifikant selektivitet för HDAC6 inom HDAC-familjen, vilket gör dem intressanta som utgångspunkter för nya läkemedel för att behandla cancer.

Klicka här för senaste projekt- och patent-rapporten.