FRACTALKINE-PROJEKTET

 

Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn. Fractalkine och dess receptor reglerar vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs.

Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändar som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma.

Resultaten visar att KAND567 på ett selektivt och effektivt sätt blockerar Fractalkines effekt på immunceller kallade makrofager. Oberoende forskargrupper har visat att Fractalkine i cancer bidrar till att programmera om makrofager från att vara ett hot mot tumören till att hjälpa tumören.

Inom projektet har nu positiva resultat genererats i flera sjukdomsmodeller inom cancer och smärta. Resultaten visar önskade behandlingseffekter som har betydelse för Kancera AB:s utveckling och kommersialisering av projektet.

För mer information om detta projekt och dess utveckling, se den senaste projekt statusrapporten här.

Klicka här för senaste projekt- och patent-uppdatering.