Poster på ASH om ROR inhibitorer

2015-10-05

ASH's (The American Society of Hematology ) Programkommitte har valt ut följande manuskript för posterpresentation på ASH årliga möte i den 5-8 december, 2015, i Orlando: "First-in-Class ROR1 Small Molecule Inhibitor (KAN0439834) Downregulated Wnt-Canonical and Non-Canonical Signaling Pathways and Induced Apoptosis of CLL Cells"

Abstraktet till postern kommer bli tillgängligt on-line den 3 december, 2015, i en bilaga till tidskriften Blood.

Arbetet bakom denna forskning utgör en del av samarbetet mellan Kanceras forskargrupp i Solna och Håkan Mellstedts forskargrupp på Cancercentrum Karolinska (CCK). Postern kommer presenteras av  Dr. Hojjat-Farsangi på CCK.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy