Vad gör Kancera?

Kanceras utveckling av läkemedel är inriktat på att översätta viktiga medicinska uppfinningar till effektiva läkemedel och diagnostiska metoder, som visar vilka patienter som kommer att hjälpas av det nya läkemedlet. Fokus är riktat mot att bryta cancerns motståndskraft mot dagens tillgängliga behandlingar.

Bolaget har idag tre läkemedelsprojekt i portföljen. Ett av dessa avser tillämpning av s k ROR-hämmande substanser som kan omprogrammera cancer så att den destruerar sig själv. ROR-hämmare har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörer och leukemi. Det andra projektet avser substanser som kan göra cancern mer känslig mot kemoterapi genom att styra om cancerns ämnesomsättning. Det tredje projektet utvecklar läkemedel som främst syftar till att neutralisera blodcancer genom att hämma epigenetiska processer som bl a styr arvsmassans aktivitet

Målet med utvecklingsarbetet är att skapa läkemedel som antingen eliminerar cancersjukdomen eller långsiktigt kontrollerar den som en kronisk sjukdom, likt diabetes, och därmed skapar förutsättningar för att patienten skall kunna leva ett långt och bra liv.

Fokus för Kanceras verksamhet och investeringar ligger på att leverera en läkemedelskandidat i ROR projektet. Därefter kan mer resurser satsas på PFKFB-projektet. 

Kanceras utveckling av läkemedel är inriktat på att översätta
viktiga medicinska uppfinningar till effektiva läkemedel och
diagnostiska metoder, som visar vilka patienter som kommer
att hjälpas av det nya läkemedlet. Fokus är riktat mot att bryta
cancerns motståndskraft mot dagens tillgängliga behandlingar.Kanceras utveckling av läkemedel är inriktat på att översätta
viktiga medicinska uppfinningar till effektiva läkemedel och
diagnostiska metoder, som visar vilka patienter som kommer
att hjälpas av det nya läkemedlet. Fokus är riktat mot att bryta
cancerns motståndskraft mot dagens tillgängliga behandlingar.Kanceras utveckling av läkemedel är inriktat på att översättaKanceras utveckling av läkemedel är inriktat på att översätta
viktiga medicinska uppfinningar till effektiva läkemedel och
diagnostiska metoder, som visar vilka patienter som kommer
att hjälpas av det nya läkemedlet. Fokus är riktat mot att bryta
cancerns motståndskraft mot dagens tillgängliga behandlingar. viktiga medicinska uppfinningar till effektiva läkemedel ochdiagnostiska metoder, som visar vilka patienter som kommeratt hjälpas av det nya läkemedlet. Fokus är riktat mot att bryta cancerns motståndskraft mot dagens tillgängliga behandlingar.

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy