Affärsidé

Kanceras affärsidé är att erbjuda den etablerade läkemedelsindustrin läkemedelskandidater med potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Kancera bedriver utveckling av cancerläkemedel som tar sin start i ett nytt behandlingskoncept och avslutas med en patentsökt läkemedelskandidat som erbjuds till försäljning när den nått den kliniska fasen i produktutvecklingskedjan.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy