Historik

Kancera har sina rötter dels i Karolinska Institutets forskning inom cancer och stamceller, dels i Pharmacias och senare Biovitrums industriella tradition.

Under 2006 knoppades Biovitrums enhet för tidig utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater av för att bilda konsultbolaget iNovacia AB. iNovacia levererade, mellan 2006 fram till dess avveckling 2013, 40-talet forskningsprojekt till stora läkemedelsbolag och framstående biotechbolag, framförallt i Bostonområdet, USA. Konsultverksamheten genererade insikt i forskningsstrategier för utveckling av läkemedel på den internationella arenan och ett brett nätverk bland forskare och affärsutvecklare hos många av de stora läkemedelsbolagen och de mest framgångsrika biotechbolagen i Europa, USA och Japan. Under 2008 beslutade iNovacia att påbörja utveckling av egna läkemedelspreparat. Samma år startade ett samarbete med Karolinska Institutets cancerforskningscentrum (CCK).

I och med dessa samarbeten förenades industriell och klinisk kompetens när det gäller utveckling av nästa generations cancerläkemedel. I maj 2010 bildades Kancera AB av expertis från Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin tillsammans med en grupp privata investerare. Detta gjordes i syfte att skapa ett unikt biotechbolag fokuserat på cancer som effektiviserar läkemedelsutvecklingen genom att länka klinisk expertis med industriella metoder redan från start av produktutvecklingen. Bolagsbildningen skedde genom en apport av cancerläkemedelsprojekt som utvecklats genom akademisk forskning sedan 2003.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy