Styrelse

 Erik Nerpin  

Erik Nerpin, styrelseordförande, är född 1961. Jur.kand. Uppsala Universitet. LL.M. i International Banking Law vid Boston University. Nerpin är advokat och innehavare av Advokatfirman Nerpin. Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på börsrätt, bolagsrätt och corporate governance. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 115 500 aktier. 

     
Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt (MD, PhD, Professor), styrelseledamot, är född 1942. Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Han är Med.dr. från Karolinska Institutet i Stockholm. Hedersordförande i styrelsen och medlem i Kanceras industriella råd. Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Han var 1999–2010 föreståndare för CancerCentrum Karolinska, Karolinska Universitetsjukhuset. Professor Mellstedts har publicerat 375 vetenskapliga artiklar och 140 översiktsartiklar. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 820 000 aktier

     
Charlotte Edenius
 

Charlotte Edenius (MD, PhD), styrelseledamot, är född 1958. Dr Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU, Medivir, Senior Vice President och Forskningschef, Orexo, Vice President och Forskningschef, Biolipox, samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Hennes erfarenhet spänner från mindre nystartade biotech-bolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Charlotte har också erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag. Invald i styrelsen 2016. Aktiennehav: 5000 aktier. 

     

 CH Heldin

 

Carl-Henrik Heldin (PhD, Pofessor), styrelseledamot, är född 1952. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwig-institutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han är sedan 2013 ordförande i Nobelstiftelsen. Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut. Professor Heldin är även ordförande i styrelserna för Science for Life Laboratory och European Molecular Biology Organisation. Genom 420 publicerade vetenskapliga artiklar och 205 reviews samt flera prestigefyllda forskningsutmärkelser i Sverige, Frankrike och USA är han en internationellt erkänd auktoritet inom cancerforskning. Professor Heldin är rådgivare åt bioteknikbolagen Kolltan Pharmaceuticals (USA) och Molmed S.p.A (Italien). Invald i styrelsen 2012. Aktieinnehav: 140 787 aktier.

 

Carl-Henrik Heldin är född 1952. Professor
Heldin är sedan 1986 chef för
Ludwig-institutet för Cancerforskning
i Uppsala och sedan 1992 professor
i molekylär cellbiologi vid
Uppsala Universitet. Han har ett
stort anseende och nätverk genom
uppdrag som rådgivare åt flera akademiska
institut. Professor Heldin är
även Vice President i European Research
Council. Genom över 380
publicerade vetenskapliga artiklar
och 190 reviews samt flera prestigefyllda
forskningsutmärkelser i Sverige,
Frankrike och USA är han en
internationellt erkänd auktoritet
inom cancerforskning. Professor
Heldin är rådgivare åt bioteknikbolagen
Kolltan Pharmaceuticals
(USA) och Molmed S.p.A (Italien).
     
Thomas Olin

Thomas Olin (PhD), styrelseledamot, är född 1958. VD i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Dr Olin har 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från bioteknik- och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 802 512 aktier

     
   

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy