STYRELSE

Erik Nerpin

Erik Nerpin

Erik Nerpin, styrelseordförande, är född 1961. Jur.kand. Uppsala Universitet. LL.M. i International Banking Law vid Boston University. Nerpin är advokat och innehavare av Advokatfirman Nerpin. Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på börsrätt, bolagsrätt och corporate governance. Andra uppdrag inkluderar Styrelseordförande i  Diamyd Medical AB och Blasieholmen Investment Group AB och styreleseledamot i Niccocino Holding och Effnetplattformen AB.

Aktieinnehav: 921 000 aktier, 170 000 BTU

Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt, född 1942, är Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Han är Med.dr. från Karolinska Institutet i Stockholm, hedersordförande i styrelsen och medlem i Kanceras industriella råd. Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Han var 1999–2010 föreståndare för Cancercentrum Karolinska, Karolinska Universitetsjukhuset. Professor Mellstedt har publicerat 375 vetenskapliga artiklar och 140 översiktsartiklar.

Aktieinnehav: 1 949 050 aktier 20 833 BTU

Charlotte Edenius

Charlotte Edenius

Charlotte Edenius (MD, PhD) har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU, Medivir, Senior Vice President och Forskningschef, Orexo, Vice President och Forskningschef, Biolipox samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Hennes erfarenhet spänner från mindre nystartade biotechbolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Charlotte har också erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i  SynAct Pharma AB och Immunicum AB,

Aktiennehav: 17 960 aktier, 5833 BTU

Carl-Henrik Heldin

Carl-Henrik Heldin

Carl-Henrik Heldin, är född 1952. Professor Heldin var 1986-2017 chef för Ludwig-institutet för Cancerforskning i Uppsala och är sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han är ordförande i styrelserna för Nobelstiftelsen (sedan 2013), Science for Life Laboratory (sedan 2015) och European Molecular Biology Organisation (sedan 2016). Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut. Professor Heldin var också Vice President i European Research Council till 2014. Genom över 420 publicerade vetenskapliga artiklar och 210 reviews samt flera prestigefyllda forskningsutmärkelser i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA är han en internationellt erkänd auktoritet inom cancerforskning.

Aktieinnehav: 163 285 aktier, 54 166 BTU

Thomas Olin

Thomas Olin

VD

Thomas Olin, är född 1958. VD i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Olin har 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från biotechbolag och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i Blasieholmen Investment Group Seed AB.

Aktieinnehav: 1 940 537 aktier, 125 000 BTU