Patentportfölj

Grunden för de kommersiella möjligheterna för nya läkemedel är ett brett patentskydd. Patentarbetet är en viktig och integrerad del av Kanceras verksamhet, särskilt i de tidiga prekliniska faserna.

Kanceras ledning har stor erfarenhet av att etablera patentstrategier och bygga konkurrenskraftiga patentportföljer även i högt konkurrensutsatta områden. För Kanceras projekt utvecklas patentstrategier och patentportföljer tillsammans med internationellt etablerade patentbyråer, med vilka Kanceras ledning har en långvarig relation. Tidsplaner för första patentansökan bestäms från fall till fall beroende på eventuell aktivitet från konkurrenter. När Kancera avyttrar läkemedelskandidater sker en förhandling om bolagets patent eller patentansökningar skall licensieras ut eller säljas, direkt eller genom option. Kancera har för närvarande fem patentfamiljer, tre för ROR-hämmare och två för PFKFB-hämmare

Summering av Kanceras immateriella rättigheter:

ROR-projektet
Patentansökning för skydd av syntetiska hämmare

EP15153394.0, inlämning av EP ansökan 2 februari 2015. Kancera kontrollerar exklusiva rättigheter till denna patentansökan.

Patentansökningar för skydd av monoklonala antikroppar

■ Humana monoklonala antikroppar: WO 2012/076727, nationell fas i USA, EPO (Europa), Kina och Indien. Kancera kontrollerar exklusiva rättigheter till denna patentansökan.

■ Musmonoklonala antikroppar: WO 2011/079902, godkänt i Kina, nationell fas i USA, EPO (Europa), Indien. Kancera kontrollerar rättigheter från två av de tre uppfinnarna.

PFKFB-projektet
Patentansökning för skydd av syntetiska hämmare

PCT/EP2011/066250 WO 2012/035171. I nationell fas.
PCT/EP2012/076836 WO2013093095 A1. I nationell fas.

■ Kancera kontrollerar exklusiva rättigheter till dessa patentansökningar.

Epigenetiska HDAC-hämmare mot cancer och parasitiska sjukdomar

EP 14167988 HDAC6 hämmare. Ansökan inlämnad 12 Maj 2014
■ Kancera kontrollerar exklusiva rättigheter till denna patentansökning.


■ Kancera äger rättigheterna till ett framtida skydd för specifika HDAC hämmares medicinska användning för behandling av parasitsjukdomar tillsammans med partners från EU projektet Settrend. Villkoren för delägande är förnärvarande under förhandling.

■ Kancera har oberoende identifierat HDAC hämmande
substanser med en unik profil som lämpar sig för behandling
av cancer hos människa. Denna uppfinning avses att
skyddas i en separat patentansökan.
Kanceras varumärke
■ International trademark No 1100423 godkänt i USA, EU
under Madrid Protokollet.

Kanceras varumärke
■ International trademark No 1100423 godkänt i USA, EU under Madrid Protokollet.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy