Ledning

Thomas Olin
 

Thomas Olin, VD,  är född 1958. VD i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Olin har 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från bioteknik- och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. 
Aktieinnehav: 1 802 512 aktier

 

     
 Martin Norin  

Martin Norin, COO, är född 1959. Tekn.dr. i biokemi och M.Sc. i kemi Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Norin har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsforskning. Han har bland annat varit projektledare och medlem i kommittén för läkemedelsutveckling i preklinisk fas på Pharmacia och Biovitrum. Tillsammans med  Thomas Olin ledde han avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Som chef för kemi på Biovitrum AB ansvarade Norin för mer än 70 forskare. Norin sitter även i programrådet för eSSENCE, ett nationellt strategiskt forskningssamarbete inom e-science.
Aktieinnehav: 33 559 aktier.

 Johan Schutz   Johan Schultz, Projektdirektör Preklinik, är född 1960. Fil. kand. i kemi från Uppsala Universitet och Fil. Dr. i fysikalisk kemi från Stockholms Universitet. Schultz bedrev därefter mångårig akademisk forskning inom strukturbiologi på EMBL (European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg och FMP (Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie) i Berlin innan han blev rekryterad till Pharmacia. Schultz har mer än 15 års erfarenhet av projektledning inom läkemedelsindustrin, både från stora lä- kemedelsbolag (Pharmacia Corporation) och biotech-bolag (Biovitrum, iNovacia och Kancera). Schultz är även svensk representant i styrelsen av EU-nätverket ”Epigenetic Chemical Biology” och anlitas som expert vid utvärdering av ansökningar till EU-finansierade forskningsprogram. Aktieinnehav: 104 120 aktier
   

Niclas Brynne, Chief Development Officer, är född 1961. Dr Med Vetenskap, klinisk farmakologi och M.Sc. i biokemi. Brynne har mer än 25 års erfarenhet av prekinisk och klinisk läkemedelsutveckling i ledande befattningar inom Pharmacia Corp och AstraZeneca. Han var en del av gruppen som utvecklade Detrusitol för Pharmacia och lett ett större antal kliniska lämedelsprogram, translationell medicin och jobbat med inlicensiering inom AstraZeneca. Niclas har även lett diagnostik utveckling för MentisCura Diagnostics och suttit med i styrelsen för Stockholm Brain Institute.
Aktieinnehav: 0 aktier

     Joachim Forsgren, Chief Medical Officer, är född 1954. Joachim Forsgren är läkare och doktor i medicinsk vetenskap (mikrobiologi). Han har mer än 18 års erfarenhet av klinisk utveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling och patientsäkerhetsfrågor, bland annat som Site Head of Clinical Development, AstraZeneca R&D Södertälje. Senast kommer Joachim från en position som Vice President, Global Head Patient Safety, AstraZeneca, R&D.
Aktieinnehav: 0 aktier
   

 


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy