Om oss

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels hindra cancerns anpassning av ämnesomsättning och därmed göra cancern mer känslig mot kemoterapi.

Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer.Verksamheten bedrivs i specialdesignade och högteknologiskt utrustade lokaler.

Affärsmodell:

■ Utveckling av patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning

■ Med en omloppstid på 3–5 år, utvecklas och utlicensieras läkemedelskandidater mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royalty.

Utvecklingsarbetet grundas på nya behandlingskoncept och syftar till att ta fram läkemedelskandidater som säljs till etablerade parter inom läkemedelsindustrin. Kancera besitter kunskap och metoder som gör det möjligt att redan på tidigt stadium – i preklinisk fas – med god säkerhet och förutsägbarhet påvisa den faktiska effekten av en läkemedelskandidat i kliniska preparat från patienter. Fokus läggs på läkemedelskandidatens förmåga att övervinna sjukdomens resistens mot behandling vilket är en av de huvudsakliga dödsorsakerna i cancer.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy