Kalender

30 maj
Årsstämma 2017
19 jun
Bio International Convention 2017, San Diego
22 aug
Delårsrapport januari-juni 2017
12 sep
NLS-days, 2017, Malmö, Medicon Valley
17 nov
Delårsrapport januari-september 2017

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy