Projekt HDAC6 (blodcancer)

Selektiva HDAC6-hämmare

Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Aktuell status

Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller och har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än en konkurrerande substans ACY-1215 som utvecklats av Boston-baserade Acetylon.

Under andra kvartalet 2014 inledde Kancera ett kemisyntesprogram för att vidareutveckla av bolagets HDAC6-hämmare med målet att leverera en konkurrenskraftig läkemedelskandidat. Utvecklingsarbetet har lett till uppfinningar som patentsökts i ansökan EP14167988.6. Under andra kvartalet har HDAC6 hämmare utvecklats som är mer potenta mot cancerceller än Acetylons ACY-1215 och dessutom bättre tolererade av friska blodceller från människa.

Kancera har i samarbete med Professor Håkan Mellstedts grupp vid Karolinska institutet påvisat dödande effekt av Kanceras HDAC6 hämmare på celler från följande tre olika cancerformer: multipel myelom, osteosarcom samt pancreascancer.

Under tredje kvaralet 2014 utfördes en utredning av verkningsmekanismen för bolagets patentsökta HDAC6 hämmare. Denna utredning påvisade en unik effektprofil som kan stärka projektets konkurrenskraft.

 

Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller och har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än en konkurrerande substans ACY-1215 som utvecklats av Boston-baserade Acetylon.
Kancera har i samarbete med Professor Håkan Mellstedts grupp vid Karolinska institutet påvisat dödande effekt av Kanceras HDAC6 hämmare på celler från följande tre olika cancerformer: multipel myelom, osteosarcom samt pancreascancer.Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller och har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än en konkurrerande substans ACY-1215 som utvecklats av Boston-baserade Acetylon.Kancera har i samarbete med Professor Håkan Mellstedts grupp vid Karolinska institutet påvisat dödande effekt av Kanceras HDAC6 hämmare på celler från följande tre olika cancerformer: multipel myelom, osteosarcom samt pancreascancer.

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy