Antiparasitprojekt – ett EU-finansierat internationellt samarbete mot dödliga sjukdomar

Det EU-finansierade projektet A-PARADDISE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) koordineras av Pasteurinstitutet och inkluderar samarbeten med epigenetisk expertis från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Australien samt Brasilien. Kanceras primära fokus för den första fasen av projektet är att optimera de anti-parasitiska substansernas läkemedelsegenskaper.

Projektet inriktas mot målproteiner i följande sjukdomar (parasiter): Malaria (Plasmodium falciparum), Snäckfeber (Schistosoma mansoni), Leishmaniasis (Leishmania) och Chagas sjukdom (Trypanosoma cruzi).

Kancera är det enda läkemedelsutvecklande bolaget i A-PARADDISE-projektet och väl positionerat för att kommersialisera de läkemedelskandidater som bolaget utvecklar och äger tillsammans med sina partners. För klinisk utveckling och marknadsföring av läkemedel mot förbisedda sjukdomar (neglected diseases) är det sannolikt att Kancera söker samarbete med internationellt etablerade läkemedelsbolag och ideella organisationer som har valt att ta samhällsansvar genom att investera i utvecklingen av terapier mot sjukdomar som främst drabbar fattiga länder i tropiska och subtropiska områden.

Utöver parasitsjukdomar visar Kanceras analyser att vissa av de ledsubstanser som nu utvecklas mot målproteiner i parasiten även hämmar liknande humana målproteiner som är kopplade till cancer.

Sammantaget visar projektets möjliga applikation inom cancer samt det faktum att länder som idag drabbas av allvarliga parasitsjukdomar har en allt starkare finansiell förmåga att investera i läkemedel, att projektets framtida läkemedelskandidater har en god kommersiell potential.

Aktuell status

Kancera inledde under februari 2014, tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE, nästa fas i utvecklingen av dessa läkemedel som kommer att pågå under tre år och resultera i en eller flera ledsubstanser och läkemedelskandidater. Projektet har inletts med att påbörja optimeringen av anti-parasitiskas substanser som Kancera framgångsrikt initierat under det slutförda EU finansierade projektet Settrend. Kancera har vidare tillsammans med partners i konsortiet etablerat en experimentell plan för urval av antiparasitiska läkemedelskandidater som kan komma från Kanceras kemiutveckling eller från andra partners i konsortiet. Utbyte av substanser har inletts i syfte att identifiera vilka epigenetiska mekanismer som är lämpliga att angripa i de fyra studerade parasitsjukdomarna (Malaria (Plasmodium falciparum), Snäckfeber (Schistosoma mansoni), Leishmaniasis (Leishmania) och Chagas sjukdom (Trypanosoma cruzi).

 

Kancera har med EU-finansiering under tre år utvecklat läkemedel
mot den svåra parasitsjukdomen snäckfeber vilken
dödar cirka 280 000 personer årligen. Dessa läkemedelslika
substanser ägs av Kancera tillsammans med sina EU-partners
för behandling av parasitsjukdomar.
Som ett bifynd till detta projekt har Kancera överraskande
identifierat två serier av substanser som effektivt slår på epigenetiska
mekanismer (HDAC) som kan neutralisera blodcancer
i människa. Hämmare av HDAC finns redan idag i kliniskt
bruk mot cancer, men svåra sidoeffekter av dessa läkemedel
begränsar dock användningen. HDAC-hämmarnas sidoeffekter
gör att industrin nu söker utveckla mer selektiva läkemedel.
Kancera har nyligen visat att bolagets HDAC-hämmare har en
hög grad av selektivitet inom HDAC-familjen, vilket gör dem
till intressanta startpunkter för nya läkemedel mot cancer.
Kancera kommer under februari 2014, tillsammans med internationella

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy