Forskning&Utveckling

Kancera bedriver utveckling av cancerläkemedel som tar sin start i ett nytt behandlingskoncept och avslutas med en patentsökt läkemedelskandidat som förväntas erbjudas till försäljning till större läkemedels- och biotechbolag innan den nått den kliniska fasen i produktutvecklings-kedjan.

Bolaget har idag fem läkemedelsprojekt i portföljen.

Bolaget har fyra läkemedelsprojekt i portföljen.
• Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig själva. ROR-tekniken har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörer och leukemi. Kancera har även startat ett projekt som syftar till att utveckla ett vaccin mot ROR.
• Småmolekylära PFKFB3-hämmare som stryper energitillförseln av glukos till solida tumörer och därmed ökar tumörens känslighet mot andra cancerläkemedel
• Småmolekylära HDAC6 hämmare som främst syftar till att neutralisera blodcancer genom att styra cancercellers arvsmassa och förmåga att förflytta sig.
• Småmolekylära hämmare av epigenetiska processer i parasiter för att utveckla nya behandlingar mot t.ex. Malaria och Schistosomiasis (snäckfebe

Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig själva. ROR-tekniken har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörer och leukemi. Kancera har även startat ett projekt som syftar till att utveckla ett vaccin mot ROR.

Småmolekylära PFKFB3-hämmare som stryper energitillförseln av glukos till solida tumörer och därmed ökar tumörens känslighet mot andra cancerläkemedel

Småmolekylära HDAC6-hämmare som främst syftar till att neutralisera blodcancer genom att styra cancercellers arvsmassa och förmåga att förflytta sig.

Småmolekylära Fractalkine-hämmare. I projektet utvärderas hur väl Fractalkine-hämmaren AZD8797 kan stoppa tumörtillväxt och lindra svår smärta.

Småmolekylära hämmare av epigenetiska processer i parasiter för att utveckla nya behandlingar mot t.ex. Malaria och Schistosomiasis (snäckfeber)


 

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy