"Utveckling av nya effektiva och säkra läkemedel mot cancer och inflammations-sjukdomar"

VI UTVECKLAR LÄKEMEDELSKANDIDATER MOT NYA MOLEKYLÄRA MÅL

Kancera AB är ett biotechbolag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater med primär indikation att bota eller bromsa utvecklingen av cancer och inflammationssjukdomar. Hjärt-kärlskador i samband med hjärtinfarkt är ett exempel på en inflammation som Kancera AB:s läkemedelskandidater kan motverka. Vi börjar med ett nytt behandlingskoncept och avslutar med en patentsökt läkemedelskandidat som erbjuds till försäljning till större läkemedels- och biotechbolag.

Resultaten från den nyligen avslutade kliniska Fas I-studien i Kanceras mest utvecklade projekt, Fractalkine-projektet, konfirmerar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet och tolereras väl hos friska försökspersoner. Därmed ser bolaget en stark grund för vidare utveckling av KAND567 fas IIa-studier.mot inflammatoriska sjukdomar och cancer.

För mer information om Fractalkine-projektet och Kanceras övriga projekt se vidare under "Forskning och Utveckling".

Kancera grundades våren 2010.  Aktien upptogs till handel på NASDAQ OMX First North den 25 februari 2011.

OM OSS

Kancera AB är ett biotechbolag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer och inflammations-sjukdomar.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Projektportföljen består av fyra projekt varav två har läkemedelskandidater (en i klinisk fas, Fractalkine,  och en i preklinisk fas, ROR). Dessutom finns ytterligare två projekt med god framtida potential, PFFKFB3 och HDAC6, där utveckling av läkemedelskandidater pågår.

INVESTERARE

Kanceras aktie anslöts till Nasdaq OMX First North den 25 februari 2011. Här finns information om aktien samt möjlighet att ladda ner prospekt, årsredovisningar och rapporter.

KALENDER

24 aug:  Delårsrapport januari-juni 2018

25 aug:  European Society of Cardiology Congress 2018, München, Tyskland

05 sep: Börsveckans Småbolagsdag, 2018. Operaterassen, Stockholm

10 sep: NLS-days, Stockholm Waterfront

05 nov: BioEurope 2018, Köpenhamn/Malmö

23 nov: Delårsrapport januari-september 2018