KANCERA UTVECKLAR EN NY GENERATION CANCERLÄKEMEDEL

Ett av de största problemen inom cancermedicin är återkomsten av tumörer efter vad som verkar vara framgångsrik behandling. Dessa återkommande tumörer är en vanlig dödsorsak då de ofta är mer elakartade och motståndskraftiga mot behandling.

VI UTVECKLAR LÄKEMEDELSKANDIDATER MOT NYA MOLEKYLÄRA MÅL

Nuvarande cancerläkemedel är trubbiga instrument. Många läkemedel är giftiga och biverkningar är vanliga. Därför strävar forskningen mot nya, riktade molekylära behandlingar.

På Kancera förenar vi industriell och klinisk erfarenhet med ledande forskning fokuserad på mekanismer bakom återkomsten av tumörer.

Vi börjar med ett nytt behandlingskoncept och avslutar med en patentsökt läkemedelskandidat som erbjuds till försäljning till större läkemedels- och biotechbolag.

Kancera grundades våren 2010.  Aktien upptogs till handel på NASDAQ OMX First North den 25 februari 2011.

OM OSS

Kancera AB är ett biotechbolag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

FORSKNING OCH UTVECKLING

För närvarande bedrivs fyra projekt med syfte att utveckla nya effektiva behandlingar av dels hematologiska cancerformer (leukemi), dels solida tumörer.

INVESTERARE

Kanceras aktie anslöts till Nasdaq OMX First North den 25 februari 2011. Här finns information om aktien samt möjlighet att ladda ner prospekt, årsredovisningar och rapporter.

KALENDER

20 april:  Årsredovisning 2017

20 april: Extrastämma i Kancera AB

27 april:  ProHearings Stockholm

08 maj: Aktiedagen Göteborg

28 maj:  Delårsrapport januari-mars 2018

30 maj: Årsstämma, Stockholm

07 juni: Bio International Convention 2018, Boston US