Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park,
Banvaktsvägen 22,
SE-171 48 Solna,
Sweden
Tel: +46 (0)850 12 60 80

IR and press contact

Thomas Olin, CEO
thomas.olin@kancera.com
Tel: +46 (0)850 12 60 80