Calendar

12 Sep
NLS-days, 2017, Malmö, Sweden, Medicon Valley
17 Nov
Interim Report for Kancera AB (publ) Q3 2017, January 1 – September 30, 2017

Copyright 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: +46 (0)850 12 60 80 Website policy